Endresen-slekten i Grønnebakken

Forord – En beskrivelse av sted og mennesker

Grønnebakken lå under gården Øde-Kjære, som fikk navnet fordi den sto folketom i lang tid. forteller L. Berg i “Tjømø – En bygdebok”. Hvor Grønnebakken har fått navnet fra vet vi ikke, men det ligger snublende nær å tenke på de frodige grønne flekkene i skråningene fra sjøen og oppover fjellsiden.

Lorens Berg sier at det ikke blir noen slektshistorie i Grønnebakken da det har vært mye flytting og fordi bebyggelsen ikke er synderlig gammel. Berg nevner bare åtte personer, blant dem

“Ola Endressøn, søn av Endre Kjære, egtet 1846 Karen Henrikka Hansdatter: bodde i Grønnebakken. Likesaa Ola’s søster Helvig, gift m. Anders Olssøn”.

Det ser altså ut til at Endresen-slekten kom hit rett før midten av 1800-tallet, og fremdeles er det etterkommere etter de første av Endresen-familien, som har eiendommer i Grønnebakken i dag. Derfor er det interessant å knytte sammen slektshistorie, en beskrivelse av hvem menneskene var, hva de levde av, hva de gjorde og litt om bebyggelsen.

Den første versjonen av dette heftet ble skrevet i 2001, og det ble kopiert i noen få eksemplarer til familie. Artikkelen “Lokalbåtene mellom Tjøme og Tønsberg” i Tjuma nr 4 fra 2006 ser ut til å ha brukt en del av teksten fra det heftet i sin beskrivelse av Olaus Endresen.

Heftet ble revidert i 2007, og nok en gang nå siden det ble aktuelt å legge det ut på nettstedet til Tjøme historielag. Jeg har benyttet anledningen til å gjøre noen små endringer i teksten og noen tillegg. De viktigste endringene er at jeg har tatt bort noen bilder og lagt til nye:

o Kiosk på fergestedet

o Sofie foran huset med låven i bakgrunnen

o Sofie og Olaus på trappa til bryggerhuset

o Underskriften til Olaus i protokollen til Tjømø Skipperforening

o Konrad Endresen

o Ellen Endresen

o Huset til Ellen og Konrad

Oversikt over tekst og avsendere av gratulasjonstelegram til gullbryllupet til Sofie og Olaus er også tatt bort, da jeg anser det å være av mest interesse for familien.

Dette heftet er ikke offentliggjort før det nå gjøres vederlagsfritt tilgjengelig for Tjøme Historielag til å legge ut på foreningens nettside. Ved eventuell bruk av tekst og bilder fra heftet må man påse at man ikke bryter med reglene for opphavsrett.

November 2017

Odd Endresen