Tjømegutter med skipper og styrmannspatent 

Forord – En oversikt over

Tjømegutter med skipper og styrmannspatent