Tjøme - slekta Torgersen fra Sandø

Forord – 

Undertegnede Erling Røed, f 1931 på Tjøme og gift med Reidun Sanne, f 1931 på Nøtterøy 1 forbindelse med at jeg i 1998 ble pensjonert anskaffet jeg meg en PC og senere et slekts- program og fikk lyst til a finne ut litt mer om m*n familie og mine aner Etter å ha blitt ferdig med min egen familie fortsatte jeg med min kone s familie. Mor-siden ble ferdig sist sommer

Nå står Reiduns familie på Far-siden for tur I dette heftet tar jeg utgangspunkt i hennes farmor, Kristine Am alie Henriksdatter Torgersen, f 1862 på Torød, Nøtterøy, datter av Henrik Torgersen, f 1835 på Svelvik, Tjøme gift med Inger Christensdatter Olsen, f. 1833 på Torød Familien var bosatt i “Øvre” Stranda på Torød.

Henrik og Inger fikk 6 barn. Det er disse og deres etterkommere frem til i dag heftet omfatter. 1 tillegg er tatt med etterkommere av Henriks søster, Dorthea, f 1837 gift med Jacob M arinius Jacobsen, f, 1838 på Torød

Når det gjelder bakre aner tar jeg utgangspunkt i Torger Sørenssøn f ca 1665 som i 1694 giftet seg med Marte Andersdatter fra Megaarden pa Tjøme (datter av Anders Torssøn).

De fikk 3 bam Etter noen år på Grimestad, Tjøme flyttet familien til Nes på Vasser Eldstesønnen, Anders Torgerssen, f. 1706 giftet seg i 1733 med Anne Hansdatter Han kjøpte ved auktionsskjøte i 1737 halvparten av Nes på Vasser.

Broren Henrik eide den andre parten Hele Nes ble nå sel ve i er gods Anders og Anne fikk 5 bam Eldstesønnen. Torger Anderssen, f. 1735 ” fik sit gifte” på Sandø. Han ble i 1763 gift med Elin Henriksdatter Sandø, f. 1732. Han flyttet straks dit, men hadde Nes som underbruk til 1767.

På Sandø bygde han til på framhusene så de ble dobbelt så store og greven gikk med på at Torger selv ble eier av tilbygningen. Torgei for som skipper, men var ikke reder.

Han og Elin fikk 3 bam Torger døde bare 36 år gammel Det er eldstesønnen Henrik Torgerssøn, f 1768 på Sandø som giftet seg med Rise M aria Larsdatter, f. 1768 i Kjæ ningvik med bl.a. sønnen Hans Otto Torgersen, f. 1808, som jeg følger videre

Jeg benytter anledningen til å takke for all hjelp og ikke minst bilder jeg har fått låne fra familie­medlemmer og håper slektsheftet for samtliges etterkommere kan være interessant Forbehold om mulige feil tas Eventuelle rettelser vil bli satt pris på

Moss, mai 2004 Vennlig hilsen

Erling Røed

Ansvarlig for registreringsarbeidet og utgivelsen